Bībeles bauslis, ko Latvijas iedzīvotāji visvairāk tur godā

KulturāliVēsturiski

Kristietībā desmit baušļi ir pamatdogmas, ko Dievs esot iedevis pravietim Mozum un pēc kurām mēs dzīvojam joprojām. Jāatzīst, ka dažādās Bībeles grāmatās baušļi ir rakstīti ar dažām atšķirībām saturā, tāpēc pastāv vairākas tradīcijas, kuri tad ir “īstie” baušļi. Bet mēs, latvieši, tos jūtam ar sirdi, jo ne velti kristīgās vērtības mums ir pieminētas pat Satversmes preambulā. Šajā aptaujā noskaidrosim, kuru no Dieva baušļiem mēs turam vislielākajā godā.


Seko Topi.lv Facebook lapai!


POPULĀRĀKIE TOPI

VAIRĀK TOPU


JAUNĀKIE TOPI

VAIRĀK TOPU


DRAUGIEM.LVIESAKI TOPU!